SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Elektrik perakende şirketiyle ilgili şikayet başvurusunda hangi yöntemleri izlemeliyim?

  Perakende Satış Şirketiyle ilgili şikayetlerinizin hızlı incelenip sonuçlanması için öncelikle ilgili Perakende Satış Şirketine müracaat etmeniz sonuç alınamaması durumunda EPDK’nın http://www.epdk.gov.tr linkine girerek müracaat edebilirsiniz.

  Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) Daha sonra bulunduğunuz il / ilçe Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurmanız süreç olarak sizin yararınıza olacaktır.


 • Genel aydınlatma şikayet ve taleplerimi nereye yapabilirim ?

  Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi kapsamında, TEDAŞ tarafından değerlendirilmektedir.

 • Elektrik dağıtım şirketleri hangi konularda inceleme ve denetim yapılmaktadır?

  İnceleme ve denetimler 10 maddeden oluşmaktadır. Ana konular şunlardır.

  • Yatırım faaliyetleri; 

  • Kullanıcılar ile ilgili faaliyetler; 

  • İşletme ve bakım faaliyetleri; 

  • Genel aydınlatma faaliyetleri; 

  • Mali konular;

  • Satın Alma ve Satış işlemleri ile ilgili faaliyetler; 

  • Bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı; 

  • Hizmet kalitesi; 

  • Hukuki süreçler;

  • Lisansız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemler

 • Elektrik dağıtım şirketlerinin inceleme ve denetimleri hangi kuruluş tarafından ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

  Şirketlerin inceleme ve/veya denetim için Bakanlığımızca TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yetki devri yapılmıştır.


 • Genel aydınlatma komisyonu nasıl oluşmaktadır ?

  Her bir il bazında oluşturulacak aydınlatma komisyonunun başkanı, ilgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilecek vali yardımcısıdır. Aydınlatma komisyonu; vali veya vali yardımcısının başkanlığında büyükşehir belediyesinden 2 üye, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye ile dağıtım şirketinden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur. Büyükşehir belediyesinin bulunmadığı illerde ise vali veya vali yardımcısının başkanlığında, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye, il özel idaresinden 1 üye ile dağıtım şirketinden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur.


Duyurular