1044 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı


Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyet Göstermekte Olan Tesislere yönelik Uygulanacak Fiyat ve Süreler İle Yerli Katkı İlavesine İlişkin Karar çerçevesinde 1044 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişiklik gerçekleştirildi. Değişiklik kapsamında, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan, lisanssız faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güçte üst sınırı 5 MW’a çıkartıldı.

1044 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı


Duyurular