Yİ Projeler

4283 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelikler çerçevesinde, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Yİ modeli ile 5 santral yapılmıştır.

18.07.2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5539 sayılı ”Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un (b) bendi ile 4283 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’nci madde ile getirilen düzenleme gereğince Adapazarı, İzmir, Ankara DGKÇ ve İskenderun İK santrallerinin işletmecisi şirketlerle, özel hukuk hükümlerine göre sözleşmeler yeniden imzalanmıştır. Sözleşme Süreleri 20 yıldır.

Yİ santrallerinin Enerji Birim Fiyatları 4 (dört) kalemden oluşmaktadır. Bunlar;

  • Yatırım Kalemi
  • Yakıt Gideri Kalemi
  • Sabit İşletme Gideri Kalemi
  • Değişken İşletme Gideri Kalemi

Sözleşme Eki Form-1’de yer alan Enerji Birim Fiyatı kalemlerinden Yatırım Kalemi Sözleşme süresi boyunca hiçbir şekilde eskale edilmemektedir.

Diğer Kalemlerden Yakıt Gideri Kalemi, Sabit İşletme Gideri Kalemi ve Değişken İşletme Gideri Kalemi ile Devreye Alma Fiyatı Sözleşmelerde belirlendiği şekilde eskale edilmektedir.

Yakıt Gideri Kalemi ile Devreye Alma Bedellerinin eskalasyon uygulaması;

Doğal Gaz Santralları için, Doğal Gaz Satış Sözleşmesi madde 10’a uygun olarak;

İthal Kömür Santralı için, Almanya Ekonomi ve İhracat Kontrolü Federal Ofisi (BAFA) tarafından eskalasyon uygulamasının yapıldığı Ticari İşletme Yılı’nın ilgili çeyrek dönemi için açıklanan ortalama fiyatı ve Sözleşme’de yer alan başlangıç değeri esas alınmak suretiyle yapılmaktadır.

Sabit İşletme Gideri Kalemi ve Değişken İşletme Gideri Kalemi eskalasyon uygulamasında;

Sabit ve Değişken İşletme Gideri Kalemleri için Sözleşmelerin ilgili maddesinde yer alan formül uyarınca eskalasyon işlemleri yapılmaktadır. Eskalasyon uygulamasında kullanılan parametreler ve kaynakları Sözleşme Ek’inde yer almakta olup, söz konusu uygulama birinci Ticari İşletme Yılı’nın başından itibaren geçerli olmak üzere yapılmaktadır.

Yap İşlet (Yİ) Modeli İle Tesis Edilerek Ticari İşletmeye Geçen Santral Projeleri
SIRA NO PROJE /FİRMA ADI YAKIT CİNSİ KURULU GÜÇ (MW) SÖZ. GÖRE YILLIK ÜRETİM MİKTARI (GWh) UYG. SÖZ.İMZA TARİHİ SÖZ. SÜRESİ (YIL) TİCARİ İŞLETMEYE GEÇİŞ TARİHİ TİCARİ İŞLETME BİTİŞ TARİHİ
1 Adapazarı DGKÇS ADAPAZARI ELK.ÜRT.LTD.ŞTİ DG 770 6.200 08.10.1998 4+16 09.10.2002 09.10.2018
2 Gebze DGKÇS GEBZE ELK.ÜRT. LTD.ŞTİ. DG 1540 12.600 08.10.1998 4+16 25.10.2002 25.10.2018
3 İzmir DGKÇS İZMİR ELK.ÜRT.LTD.ŞTİ DG 1520 12.400 08.10.1998 4+16 28.03.2003 28.03.2019
4 Sugözü-İskenderun İKS. İSKENDERUN ENERJİ ÜRT.A.Ş. İTH.KÖM. 1210 9.100 07.01.1999 4+16 22.11.2003 22.11.2019
5 Ankara DGKÇS BAYMİNA ENERJİ A.Ş. DG 770 5.800 08.10.1998 4+16 04.02.2004 04.02.2020

 

Duyurular