Elektrik Üretim Tesisleri Kati Proje Onayı

  • Daire Başkanlığı tarafından havale edilen kati projeler, ilgili branş mühendislerince incelenir. 
  • İnceleme sonucunda uygun bulunan kati projeler süresi içerisinde onaylanır. 

  • İnceleme sonucunda kısa sürede düzeltilebilir nitelikte eksik ve/veya yanlışlar tespit edilen projelerde, tespit edilen hususlar;

  • Lisans sahibi firma ve proje müellifi firma yetkililerine, proje ekibi sorumlu mühendisi tarafından ve Bakanlık e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda,     ya da

  • Lisans sahibi firma ve/veya proje müellifi firma yetkilileri ve projeyi inceleyen branş mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda yazılı tutanak ile bildirilir.

  • Bildirilen eksik ve/veya yanlışlar çerçevesinde revize edilen ve Bakanlığa süresi içerisinde yeniden sunulan projelerin ilgili branş mühendislerince uygun bulunması halinde, ilgili kati projeler onaylanır. 

  • İnceleme sonucunda, kısa sürede düzeltilebilir nitelikte olmayan eksik ve/veya yanlışların tespit edildiği projelerde; lisans sahibi firmanın kati proje onay başvurusu, inceleme sonuçları ile birlikte yazılı olarak iade edilir.

Duyurular