YEKA GES
 • Güneş enerjisi kaynak alanı olarak değerlendirilebilecek niteliklerdeki sahaları (Aday YEKA) belirlemek
 • Aday YEKA’lar üzerinde ölçüm istasyonları kurmak, işletmek, verileri analiz etmek ve teknik/ekonomik fizibilite raporlarını hazırlamak
 • Aday YEKA’ları derecelendirmek ve önceliklerini belirlemek
 • YEKA olarak ilan edilebileceği değerlendirilen Aday YEKA’lar için TEİAŞ’tan bağlantı kapasitesi almak ve bu alanlarla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak idari görüşler almak
 • Uygun bulunan Aday YEKA’ları Resmi Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesini sağlamak
 • YEKA’lar ve bağlantı kapasitelerinin kullanım haklarının tahsisleri için Şartname ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşme taslakları hazırlamak
 • YEKA’lar için kullanım hakkı yarışmalarını gerçekleştirmek

 

KARAPINAR YEKA-1 GES PROJESİ
 • Karapınar YEKA-1 GES için YEKA Kullanım Hakkı Yarışmasını kazanan Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Şirket ile Bakanlığımız arasında imzalanan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi ile şartname ve YEKA Yönetmeliği kapsamında belirtilen süreçleri ve gelişmeleri izlemek / yürütmek
 • Şirket tarafından Karapınar YEKA-1 GES için yapılacak ön lisans başvurusu ile ön lisans/lisans, inşaat ve işletme dönemi faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan arazi tahsisi, izin, ruhsat ve diğer çalışmalarının yürütmesine yardımcı olmak ve bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
 • >Olası şirket devirleri ile ilgili talepleri değerlendirmek / sonuçlandırmak
 • YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında kurulacak fabrika ve AR-GE Merkezi kurulumları ile üretim ve araştırma/geliştirme faaliyetlerini izlemek / takip etmek

 

TEKNİK DEĞERLENDİRME
 • LİSANS BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME
 • Güneş kaynağına dayalı olarak yapılan ön lisans başvuruları için Teknik Değerlendirme Sonuç Raporları düzenlemek
 • Ön lisans başvuruları içinden birbirleriyle kesişen/çakışan başvuruları belirlemek
 • Ön lisanslı ve lisanslı GES projelerinin koordinat değişikliği, kapasite artışları, santral sahası değişikliği ve türbin teknik özellikleri ile ilgili değişiklik talepleri hakkında teknik değerlendirme yapmak, uygunluk yazılarını düzenlenmek
 • Ön lisans / lisans alınmış GES projeleri için teklif edilen imar planları ve hazırlanan ÇED raporlarına ilişkin görüşler oluşturmak
 • LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME
 • Güneş Enerjisi Grubunun sorumluluğundaki EDAŞ'lara yapılan lisanssız üretim başvuruları için teknik değerlendirme sürecini yönetmek, revize taleplerini mevzuat kapsamında değerlendirmek, görüş vermek.
 • Lisanssız üretim başvuruları kapsamında kurulması planlanan santraller ile EDAŞ’ların sorumluluğundaki illerde başka amaçlar için teklif edilen imar planları ve hazırlanan ÇED raporlarına ilişkin görüşler oluşturmak.

 

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaştırılması için teknik çalışmalar yapmak, mevzuat hazırlamak/düzenlemek ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak

 

ÇATI GÜNEŞ UYGULAMALARI

6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurulan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerinde, elektrik enerjisinin tüketildiği noktada üretilmesinin sağlanması ve öz tüketimin teşvik edilmesi,


Çatılarda Güneş Enerjisi üretimini yaygınlaştırmak için;

 • Teknik çalışmalar yapmak
 • Mevzuatı hazırlamak ve düzenlemek
 • İlgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu ve yazışmaları yürütmek

 

PARLAMA / IŞILDAMA ANALİZİ

30/06/2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesis Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin “Parlama Analizi” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü KGM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ tarafından talep edilmesi halinde güneş santrallarında kullanılan soğurucu veya yansıtıcı yüzeylerin karayolları ve hava yolları üzerinde olabilecek etkileri hakkında parlama/ışıldama analizleri yapmak ve sonucu ilgili kurumlara görüş oluşturmak

 

TERMAL SİSTEMLER EKİBİ
 • Termal güneş enerjisi sistemleri kullanılarak elektrik enerjisi üretilen tesislerin (CSP) yaygınlaştırılması için teknik çalışmalar yapmak, mevzuat hazırlamak/düzenlemek ve ilgili kurum/kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
 • Güneş enerjisinin ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı ile ilgili çalışmalar yürütmek

 

GÜNEŞ MİMARİSİ

Güneş enerjisinin pasif uygulamaları ile ısıtma, soğutma ve aydınlatma uygulamaları ile ilgili çalışmalar yürütmek

 

     Duyurular