Elektrik Üretiminden Kaynaklanan Emisyon Raporları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası’na (BMİDÇS) sunulan Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu’nun enerji başlığı altında yer alan “Yıllık Elektrik Üretiminden Kaynaklanan Sera Gazları” envanter raporu hazırlanır ve yayımlamak üzere Türkiye İstatistik Kurumuna iletilmektedir.

İlgili Ekler

Duyurular