Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda yapılan değişiklik 26.03.2020 tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Duyurular