2018 Yılı Ulusal Enerji Denge Tabloları


2018 Ulusal Enerji Denge Tabloları açıklanmıştır.


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Resmi İstatistik Programı (2017 - 2021), Bakanlar Kurulu’nun 2016/9621 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 31 Aralık 2016 Tarih ve 29935 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu programın “4.3 Enerji İstatistikleri” başlığında yer alan “Genel Enerji Denge Tablolarının” hazırlanması görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda 2018 Yılı Ulusal Enerji Denge Tabloları, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Arz Güvenliği, Piyasalar ve İstatistik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanmıştır.

 

Duyurular