Aralık 2019 Dönemi Lisanssız RES Teknik Değerlendirme SonuçlarıLisanssız Elektrik Üretimi Başvurularının Sonuçları

Duyurular